பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது அனுமதிக்கப்பட்டதா? PDF வடிவில் பார்வையிடுவதற்கு இங்கே CLICK செய்யவும்! பொதுவாக பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது சம்பந்தமாக முஸ்லிம்களின் நடவடிக்கையை எடுத்து நோக்கினால்; ஒரு சாரார் இஸ்லாமிய வரம்பை

Read More