சூரத்துன் நிசாவின் ஆரம்ப பதினான்கு வசனங்களுக்கும், கடைசி வசனத்திற்குமான விளக்கவுரை தொகுப்பே இங்கு பதியப்படுகின்றது!
PDFவடிவில் வசிப்பதற்கு → CLICK  செய்யவும்

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *