பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது அனுமதிக்கப்பட்டதா? பொதுவாக பெண்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது சம்பந்தமாக முஸ்லிம்களின் நடவடிக்கையை எடுத்து நோக்கினால்; ஒரு சாரார் இஸ்லாமிய வரம்பை மீறி அந்நிய மதத்தவர்களைப் போன்று செல்வதைப் பார்க்கலாம்.

Read More

உழ்ஹிய்யா கடமையும், மிருக வதையும் இன்றைய உலகில் அதிகம் விமர்சிக்கப்படும் ஒரு மார்க்கமாக இஸ்லாம் காணப்படுகின்றது. அதற்கெதிராக பல விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன, அவற்றுள் சமகாலத்தோடு பொருந்திச் செல்லக்கூடிய விமரசனமே; ‘இஸ்லாம் மிருகங்களைக் கொடுமைப் படுத்துகின்றது.’

Read More

இஸ்லாத்திற்கு எதிரான விமர்சனம்! முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் ஆடை முறை! மேலும் முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் அபாயா என்ற ஆடையானது பெண் சமூகத்தின்  முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருக்கின்றது. என்ற ஒரு விமர்சனமும் முன்வைக்கப்படுகின்றது. இது

Read More

இஸ்லாத்திற்கு எதிரான விமர்சனம்! முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் ஆடை முறை! வீடியோவைப் பார்க்க இங்கே தட்டவும் click இன்று உலகில் குறிப்பாக இலங்கையில் அதிகம் விமர்சிக்கப்படும் ஒரு விடையமாக முஸ்லிம் பெண்கள் அணியும் அபாயா,

Read More

بسم الله الرحمن الرحيم ஹலால் என்றால் என்ன? ஹலால் என்ற சொல் இன்று முஸ்லிம் அல்லாதவர்களின் நாவுகளிலும் கூட அதிகமாக உச்சரிக்கப்படும் ஒரு வார்த்தையாக மாறிவிட்டது. ஹலால் என்ற சொல் ஆகுமாக்கப்பட்டது, அனுமதிக்கப்பட்டது

Read More